Gezond zijn voorop!

Kruisbeet bij kinderen vs kaakproblemen

Kruisbeet valt nog te redden

Ouders,red je kind van kaakproblemen op latere leeftijd, door heel vroeg deze scheef groeiende tanden aan te pakken. Niet alleen ter voorkoming van gezondheidsproblemen op latere leeftijd, maar ook van de ellende van pesten, waarmee het kind dagelijks mee te maken kan hebben. Pesten kan nare gevolgen hebben op de psychische gezondheid van het kind. Van kruisbeet is er sprake als één of meerdere tanden/kiezen van de boventandboog binnen de tanden/kiezen van de ondertandboog vallen.

Aanpak van kruisbeet bij kinderen

In de meeste gevallen begint kruisbeet op heel jonge leeftijd. Kruisbeet in het gebit van kinderen leidt, indien niet tijdig wordt gecorrigeerd, tot kaakproblemen in de toekomst. Kruisbeet kan zowel achterin de mond bij de kiezen voorkomen of voorin de mond bij de tanden. Het is een afwijking in de kaak- en tandstructuur, die vaak het gevolg is van een discrepantie in de kaak of de tand positionering of beide. Een kruisbeet is over het algemeen ernstiger op het moment waarop deze wordt opgemerkt, omdat ze leiden tot kaakproblemen.

Tijdige aanpak van kruisbeet

Voor het beste resultaat van kruisbeet correctie, moet deze al in de jonge kinderjaren worden aangepakt. Ouders plannen juist vaak om in de puberteit dit euvel aan te pakken. Echter, in de puberteit is de kans heel groot dat de kaakstructuur niet volledig herstelt of veel meer tijd neemt om te herstellen. Daarom is het beter om het kind veel eerder te laten beugelen en niet te wachten tot het alle melktanden kwijt heeft geraakt. Jong starten met de correctie kan de kaakgroei nog positief beïnvloeden. De definitieve tanden kunnen dan doorbreken in de reeds gecorrigeerde kaakstructuur. De relatie tussen de gecorrigeerde kaken ontwikkelen zich normaal en zullen ertoe resulteren dat de tanden in boven en onderkaak mooi in elkaar passen.

De correctie met Quad-Helix

Met de Quad-Helix wordt de kruisbeet gecorrigeerd bij kinderen. Een Quad-Helix is een beugel die wordt geplaatst in de smalle bovenkaak. Deze beugel zal de bovenkaak zo verbreden, dat deze naar gelang precies passend uitgroeit tot het aansluit op de onderkaak.

Keizer Karelpark Tandartsen
Lindepark 2a
1185 LD Amstelveen

https://tandartskeizerkarelpark.nl/